Khách sạn Hoàng Hải
27A Hùng Vương, Nha Trang
Phone: +84 2583 527 966 / Fax: +84 2583 527 968
Email: hoanghai@goldenseahotel.vn
Golden Sea Hotel
27A Hung Vuong Street, Nha Trang
Phone: +84 2583 527 966 / Fax: +84 2583 527 968
Email: hoanghai@goldenseahotel.vn